Steen Eiler Jørgensen

Hej! Jeg hedder Steen.

Til daglig underviser jeg talentfulde unge fra 6. klasse til 3.g i fysik, rumfart, raketter, rumteknologi, astronomi, elektronik og programmering hos Science Talenter, den nationale talentpleje i naturvidenskab.

Jeg har været formand for Dansk Selskab for Rumfartsforskning fra 2006 til 2016.

Jeg holder foredrag om rumfartens fortid, nutid og fremtid, rumteknologi og menneskehedens skæbne.

Vil vi erobre galaksen? Det håber jeg sandelig, jeg er sikker på vi kan, og jeg mener helt bestemt vi bør.

Mine forbilleder er Arthur C. Clarke, Carl Sagan og Robert Zubrin.

Sammen med Jakob Kirknæs har jeg skrevet bogen “Fysik i rummet – raketter, satellitter og jordobservation”.

Bogen er beregnet til undervisningen på STX Fysik A, men kan læses af alle, der gerne vil vide noget om rumfart – meget af stoffet forudsætter dog, at man på forhånd kender lidt til differentialregning, impuls og Newtonsk mekanik.

Bogen kan købes for 160 kr. hos Fysikforlaget.

twitter_letter-512
LinkedIn_logo512
github