Foredrag

Mine foredrag tager næsten altid udgangspunkt i noget med rumfart og rumforskning. Ofte gennemgår jeg emner som

  • Rumfartens fortid, nutid og fremtid
  • Hvordan virker en rumraket?
  • Hvad vil det sige at være i kredsløb?
  • Hvordan kan vi rejse til Mars?
  • Skal vi erobre galaksen?
  • Er vi alene?
  • Hvorfor forsker vi overhovedet i rummet?

Eksempler på foredrag:

Fremtiden
Statens Naturhistoriske Museum, 17. marts 2016
Arrangement om fremtiden i foredragsserien “Vin og Videnskab” – sammen med Anders Høeg Nissen, Thomas G. Jensen og Ulrik Uggerhøj.

Har mennesket en fremtid i rummet?
Bremen Teater, 8. februar 2016
Festforelæsning med Andreas Mogensen arrangeret af Lundbeckfonden i samarbejde med Folkeuniversitetet, European Space Agency samt Uddannelses- & Forskningsministeriet.

Mennesket på Månen
Statens Naturhistoriske Museum, 24. april 2012
Foredrag for fire gymnasieklasser om Månen, hvem der har besøgt den, hvorfor de gjorde det, hvorfor vi ikke har gjort det siden, og hvad fremtiden måske byder på.

Rumfart
ScienceTalenter, 9. november 2011
Foredrag for 100 gymnasielærere på regionskursus om rummet omkring os, og hvordan – og hvorfor – vi udforsker det.

Når jorden går under (flytter vi ud i rummet?)
Statens Naturhistoriske Museum, 8. november 2011
Foredrag for 150 gymnasieelever om mulighederne for, at vi mennesker i tilfælde af et større asteroidenedslag på jorden vil kunne flytte ud i rummet eller til en anden planet.

Rumfart – nu og i fremtiden
Brønshøj Rotary, 5. maj 2011
Rumfartens fortid og nutid, og hvorfor det er vigtigt ikke at vende ryggen til rummet i fremtiden.

Rumfart – nu og i fremtiden
Talentcamp, ScienceTalenter, 6. december 2010
Inspirerende og motiverende foredrag med fokus på nødvendigheden af at unge mennesker uddanner sig indenfor naturvidenskab og teknik. Foredrag i forbindelse med tredages camp som led i et årsprojekt med titlen “Liv i Rummet”.

Hvorfor udforsker vi rummet?
Folkeuniversitetet i Århus, 11. november 2010
2 × 45 minutters forelæsning om rumfartens fortid, nutid og fremtid, liv i rummet og rumfartens vilkår i verden i dag. Del af forelæsningsrække om rummet og rumforskning.

Rumfart
Science Camp, ScienceTalenter, 18. oktober 2010
Inspirerende og motiverende foredrag med fokus på nødvendigheden af at unge mennesker uddanner sig indenfor naturvidenskab og teknik. Afsluttende foredrag ved tredages science camp for 12-14-årige naturvidenskabelige talenter.

Rumfart – derfor!
Nordsjællands Gymnasium og Grundskole, 27. april 2010
Fællestime om rumfart for gymnasie- og hf-eleverne.

Nye veje til rummet
UNF, Aalborg Universitet, 13. april 2010
I 2011 kan den bemandede rumfart fejre 50-års jubilæum. Men mens bemandet rumfart overvejende stadig er, hvad den har været, bliver det ikke ved med at være sådan. Den tid er snart forbi, hvor kun få udvalgte offentligt ansatte får lov til at rejse ud i rummet. Snart begynder private rumfirmaer som SpaceX og Virgin Galactic at sende folk ud i rummet. Vi skal også høre om alternative teknologier indenfor rumfarten: Atomraketter, solsejl og rumelevatorer er nogle af de anderledes teknologier, vi måske kommer til at se mere til i fremtiden.

Rumfart nu og i fremtiden
Hareskov Debatforum, Hareskov Bibliotek, 21. januar 2010
Der er delte meninger om rumfart i dag. Tilhængerne har mange gode argumenter for, at vi skal bedrive rumfart, og i 1960’erne og 70’erne var der ikke mange, der tvivlede på, at rumfart var fremtiden. Men de senere år har stadigt flere rumfartsmodstandere sat spørgsmålstegn ved rumfartens berettigelse. Hvorfor skal vi sende mennesker til Mars, når der er børn der dør af sult i Afrika? Hvorfor skal vi bruge milliarder af dollars på at finde ud af, hvordan vejret er på Saturn? Disse angreb besvares ofte ved at nævne de mange spin-offs, rumfarten har givet. Men har rumfarten ikke også en berettigelse i sig selv? Hvad er meningen med rumfart? Hvad er de langsigtede mål? Ønsker vi den udvikling?

Månelandingen 40 år
Ole Rømer Observatoriet, Århus, 5. april 2009
Foredrag om Apollo- og Constellation-programmerne samt paneldebat om månelandingskonspirationsteorien mellem planetarieleder på Steno Museet Ole Knudsen, medieforsker Frands Mortensen og mig selv.

Raketter
UNF, HCØ, 5. februar 2009
I dag er raketten nøglen til verdensrummet. Uden raketter, ingen rumfart. Men hvordan fungerer de egentlig? Vi skal høre om grundlæggende raketteknik, rakettens væsentligste dele og om de mange forskellige typer af raketbrændstof. Hvordan fungerer en dyse, hvilken rolle spiller finnerne, og hvordan laver man en flertrinsraket? Vi skal høre om hvordan man kommer i kredsløb, hvordan man manøvrerer med raketmotorer i rummet, og hvordan man rejser til Månen og planeterne. Hvad er et kredsløb, hvad er Lagrange-punkter, og hvordan vil en rumelevator fungere?

GPS og Galileo
Gladsaxe Rotary, 1. april 2008
Foredrag om satellitnavigation i almindelighed og det kommende europæiske satellitnavigationssystem Galileo i særdeleshed.

Månelandingskonspirationsteorien
Lyngby Kulturhus, 10. november 2007
Foredrag om den såkaldte månelandingskonspirationsteori, og hvorfor den ikke skal tages alvorligt, i anledning af SUFOIs 50-års jubilæum.

Constellation-programmet
Valby Kulturhus, 21. september 2007
Foredrag om det kommende amerikanske månelandingsprogram i anledning af den internationale science fiction-konference, Eurocon.

Apollo-programmet
Tycho Brahe Planetarium, 26. marts 2006
Foredrag om det amerikanske månelandingsprogram i 60’erne og fremtidsudsigterne for bemandet rumfart.

Udforskningen af rummet
Københavns Universitet Amager, 22. november 2005
Bredt foredrag om rumforskningens historie og fremtidsudsigter i tilknytning til tredageskursus om naturfag for gymnasielærere.

Laserkommunikation i rummet
Ingeniørernes Hus, 22. oktober 2003
Foredrag sammen med teknologichef Flemming Hansen, Dansk Rumforskningsinstitut, arrangeret af E-gruppen under IDA, IEEE Danmark og Dansk Selskab for Rumfartsforskning.

Bemandede rejser til Mars
Dansk Rumforskningsinstitut, 10. oktober 2003
30 minutters-version af foredraget d. 20. marts 2003 afholdt i anledning af Kulturnatten.

Månelandingen – fup eller fakta?
Århus Universitet, 7. oktober 2003
Paneldebat mellem teknologichef Flemming Hansen, Dansk Rumforskningsinstitut, direktør Bjørn Franck Jørgensen, Tycho Brahe Planetarium og Omnimaxteater, Henrik Melvang og mig selv.

Mars Direct – Sådan kommer vi til at rejse til Mars
Tycho Brahe Planetarium, 20. marts 2003
Præsentation af Mars Direct (Robert Zubrins ideer om bemandede rejser til Mars) samt gennemgang af forskellige aspekter af bemandede rejser til Mars.